UX Specialisten

Konsulent i brugervenlighed og brugsoplevelse på web og i andet it.
Jens Winther Kristensen
UXspecialisten
v/Jens Winther Kristensen
Skovvejen 2A
8000 Aarhus C

CVR 28631375

UX Specialisten

Mini UX-review af din løsning

Et mini UX-review er en overskuelig, hurtig og økonomisk overkommelig tilgang til at få et overblik over hvor styrkerne og svaghederne findes i forhold til brugsoplevelsen i en app, på en hjemmeside osv..

Formål og målgruppe

Formålet er at kunne tage informerede beslutninger for at udbedre svaghederne i forhold til brugsoplevelsen og at beskytte og arbejde videre med styrkerne. Målsætningen er at få adresseret det meste af det vigtigste uden at skulle foretage en kæmpe investering først med en stor, omfattende analyse i alle hjørner og kanter.

Med en pakke som denne får du som lille/mellemstor virksomhed eller organisation mulighed for at trække på en fagligt opdateret ekspert i brugervenlighed, uden at skulle levere opgaver og budget til en fuldtidsstilling.

Indhold og resultat

Et review går ud på at lave en struktureret vurdering af brugsoplevelsen i din løsning i forhold til, hvor godt den imødekommer best practice for brugsoplevelsen på hjemmesider, applikationer, smartphone apps osv.. I UX-kredse kendes metoden som et “heuristisk review”.

Resultatet af reviewet samles i en rapport på ca. 10 sider med klart prioriterede anbefalinger til videre handling. Rapporten overdrages på et møde af 1 times varighed, og herefter kan arbejdet med at forbedre løsningen prioriteres ind i den videre løbende udvikling.

Sådan griber vi det an

  • Vi aftaler om tidspunkt for aflevering.
  • Laver et kort interview om baggrund/ramme for løsningen.
  • Selve reviewet gennemføres og der laves rapport på det.
  • Resultatet overleveres på afleveringsmødet.

Reviewet omfatter visninger på alle slags relevante enheder (desktop, laptop, tablet, smartphone), men der skal som udgangspunkt vælges een visningstype, som skal have hovedfokus - det vil ofte være den, som der er flest brugere til.

Omfang og pris

Prisen for et mini UX-review med afleveringsmøde er kr. 10.000 + moms og eventuelle transportudgifter. Der er berammet 10 timer til hele arbejdet, og denne ramme er med til at sætte grænsen for, hvor meget der kan gås i dybden.

I forlængelse af et review kan der indenfor en måned efter afleveringen tilkøbes op til 10 supplerende timer til rådgivning, ogfølgning eller andet UX-arbejde til en nedsat pris på kr. 850 + moms i timen. Eventuelle supplerende timer herudover afregnes til standardpris.

Hvis jeres løsning udvikles med løbende større betydende opdateringer, kan det give mening med flere reviews fordelt over tid. Til det formål se Mini UX-review på abonnement.

Kontakt

Jens Winther Kristensen - UXspecialisten Kontakt mig og hør nærmere:
UXspecialisten v/Jens Winther Kristensen
Telefon: +45 2275 9023
Email: jens@uxspecialisten.dk

jens@uxspecialisten.dk
+45 2275 9023
UXspecialisten
Jens Winther Kristensen