UX Specialisten

Konsulent i brugervenlighed og brugsoplevelse på web og i andet it.
Jens Winther Kristensen
UXspecialisten
v/Jens Winther Kristensen
Skovvejen 2A
8000 Aarhus C

CVR 28631375

UX Specialisten

Opdateret september 2017

Cases

Delt UX-lead og wireframing

Konceptudviklng, wireframing, sparring til design og implementering til en selvbetjeningsportal til forsikringskunder. Samarbejde med en anden UX’er, en visuel designer, en frontend-kode-leverandør samt kundens underleverandører af andre systemer. For Nem Forsikring.

UX-lead og brugertest

Brugertest i Italien og UX-lead med wireframing i rebearbejdning af app til salgsunderstøttende rådgivning af installatører af cirkulationspumper. For Grundfos i samarbejde med WYS.

UX-lead og wireframing

Skitser på visuel fremstilling af kompleks data i en projekt med mange interessenter, som peger frem mod en naturportal til indsamling og formidling af naturobservationer og alle danske arter. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA)/Miljøstyrelsen.

Wireframing

Skitser på interaktion og struktur til system til administation af aktivering og vedligehold af nøglekortsløsninger i virksomheder med større bygningskomplekser og behov for at styre adgangen til dem. For Securitas Danmark.

Brugertest og designsparring

Brugertest og trykprøvning af koncept i projekt med service rettet til større virksomheder, som udstationerer medarbejdere. Systemet er rettet mod at give de medflyttende partnere nogle nye muligheder for at deltage mere aktivt i projektet med at flytte til udlandet.

UX-sparring

Sparring med Region Nordjylland om struktureringen af forsiden på deres intranet. Optimering af områder af regionens hospitals-websites rettet mod sygehuspatienter.

UX-sparring og brugertest

Løbende brugertest og sparring i udvikling af funktionalitet til gaest.com, som tilbyder virksomheder at udleje ledig mødelokalekapacitet ud til ander erhvervsdrivende.

UX-lead

Wireframing af kompleks interaktion i system til brug for rådgivning af pensionskunder om sammensætningen af værdipapir-porteføljer. Samarbejde med Designit.

UX-lead

Skitsering, udvikling og test af brugergrænsefladen til første udgaven af den Digitale Forløbsplan. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Sundhedsministeriet.

UX-lead

Restrukturering af website for KFUM og KFUK i Danmark. Samarbejde med Vokseværk for KFUM og KFUK i Danmark.

UX-lead

UX lead på hold med designer (DKM), teknisk implementør (RedWEB) og kunden selv, hvor vi har moderniseret og redesignet sitet. Leveret til Blueline, som er leverandør at IT-hardware til udfordrende miljøer.

Undervisning

Oplæg om brugertest og live træning i praktisk brugertest. AU Web og digitale medier.

UX-lead

UX lead på hold med designer med redesign til Region Midts intranet. Samarbejde med Klean Aarhus for Region Midt.

UX-lead

UX lead i redesign og restrukturering af digitaliser.dk. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Digitaliseringsstyrelsen.

Testleder og UX-lead

Testleder i brugertest og UX lead i arbejdet med tredje version af Statens Business Case. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Digitaliseringsstyrelsen.

Wireframing

Wireframing af mobiludgaven af My Account-området på bilka.dk webstitet. Leveret gennem Klean Aarhus til Dansk Supermarked, bilka.dk.

UX-, design- og proceslead

UX- og proceslead i redesign af tredje version af folkekirkens intranet Din Digitale Arbejdsplads. Stort projekt med inddragelse af en lang række af brugertyper og andre interessenter. Samarbejde med Klean Aarhus for Folkekirkens IT.

jens@uxspecialisten.dk
+45 2275 9023
UXspecialisten
Jens Winther Kristensen