UX Specialisten

Konsulent i brugervenlighed og brugsoplevelse på web og i andet it.
Jens Winther Kristensen
UXspecialisten
v/Jens Winther Kristensen
Skejbytoften 172
8200 Aarhus N

CVR 28631375

UX Specialisten

Cases i udvalg


Best practice rådgivning om restrukturering og design

Løbende sparring, research og wireframing i forbindelse med planlægning og udførelse af en større omstrukturering og optimering af et stort internationalt webiste. Ca. 100 timer. For Kamstrup.


Lead i rådgivning om restrukturering af fakultets-websites

Best practice baseret rådgivning om strukturering af fakultetets websites og UX-funderet facilitering af processen i forbindelse med opdelingen af fakultetet i to nye fakulteter. Ca. 80 timer i 2 omgange. For Aarhus Universitet - Science and Technology i samarbejde med Seismonaut.


Brugerinvolvering og design-/konceptsparring

Feltinterviews med patienter og sundhedsfagligt personale i forbindelse med tredje etape i udviklingen af den Digitale Forløbsplan, hvor der nu skal kobles lænse/ryg-patienter på. For Medcom i samarbejde med List Witte, Humade.


Observationsstudier

Som opfølgning på sensommerens projekt om Den Intelligente Indbakke gennemføres der et kvalitativt observationsstudie med nedslag i og analyser af lægernes faktiske arbejde med indbakkerne. For MedCom i samarbejde med Lis Witte, Humade.


UX-lead og wireframing

Konceptudviklng og wireframing til kompleks selvbetjeningsprodukt til forsikringssalg. For klient i forsikringsbranchen.


Facilitering og wireframing

Koncept- og ideudvikling med wireframing over tre workshops med læger og andre interessenter i projektet Digital Almen Praksis - Intelligent Indbakke og Forbedret håndtering af epikriser. Formålet (og udbyttet) var at komme nogle spadesitk dybere i ønskerne om mere intelligente informationsflows i (og ikke mindst ind i) lægepraksis’erne. For MedCom i samarbejde med Lis Witte, Humade.


Facilitering og wireframing

Koncept- og ideudvikling med wireframing samt brugerinterviews over tre workshops med læger og andre interessenter i projektet Digital Almen Praksis - Bedre Forberedelse af konsultationer. Der blev arbejdet med fokus på optimering af brugervenlighed i bookingsituationen for at bane vejen for at højne det gensidige informationsniveau mellem patient og behandler. For MedCom i samarbejde med Lis Witte, Humade.


Digital formidling af kursusudbud

Ideudviklng og sparring til optimering af den digitale formidling af faglige kurser. Vi gennemførte to workshops, og resultatet er et idekatalog, som der arbejdes videre med som grundlag for den praktiske implementering. I samarbejde med Katrine Thielke for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.


Brugertest af mejeri.dk

Som del af udviklingen og implementeringen af nyt design udføres brugertests med et antal repræsentativt udvalgte brugere. For Mejeriforeningen.


UX-lead og løbende project scoping

Konceptudvikling, wireframing, prototypebygning, brugertest og forretningsudvikling i forbindelse med udtænkning, udvikling og markedsføring af app til løbende registrering af kropsvægt. Eget projekt.


Delt UX-lead og wireframing

Konceptudviklng, wireframing, sparring til design og implementering til en selvbetjeningsportal til forsikringskunder. Samarbejde med en anden UX’er, en visuel designer, en frontend-kode-leverandør samt kundens underleverandører af andre systemer. For klient i forsikringsbranchen.


UX-lead og brugertest

Brugertest i Italien og UX-lead med wireframing i rebearbejdning af app til salgsunderstøttende rådgivning af installatører af cirkulationspumper. For Grundfos i samarbejde med WYS.


UX-lead og wireframing

Skitser på visuel fremstilling af kompleks data i en projekt med mange interessenter, som peger frem mod en naturportal til indsamling og formidling af naturobservationer og alle danske arter. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA)/Miljøstyrelsen.


Wireframing

Skitser på interaktion og struktur til system til administation af aktivering og vedligehold af nøglekortsløsninger i virksomheder med større bygningskomplekser og behov for at styre adgangen til dem. For Securitas Danmark.


Brugertest og designsparring

Brugertest og trykprøvning af koncept i projekt med service rettet til større virksomheder, som udstationerer medarbejdere. Systemet er rettet mod at give de medflyttende partnere nogle nye muligheder for at deltage mere aktivt i projektet med at flytte til udlandet.


UX-sparring

Sparring med Region Nordjylland om struktureringen af forsiden på deres intranet. Optimering af områder af regionens hospitals-websites rettet mod sygehuspatienter.


UX-sparring og brugertest

Løbende brugertest og sparring i udvikling af funktionalitet til gaest.com, som tilbyder virksomheder at udleje ledig mødelokalekapacitet ud til andre erhvervsdrivende.


UX-lead

Wireframing af kompleks interaktion i system til brug for rådgivning af pensionskunder om sammensætningen af værdipapir-porteføljer. Samarbejde med Designit.


UX-lead

Skitsering, udvikling og test af brugergrænsefladen til første udgaven af den Digitale Forløbsplan. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Sundhedsministeriet.


UX-lead

Restrukturering af website for KFUM og KFUK i Danmark. Samarbejde med Vokseværk for KFUM og KFUK i Danmark.


UX-lead

UX lead på hold med designer (DKM), teknisk implementør (RedWEB) og kunden selv, hvor vi har moderniseret og redesignet sitet. Leveret til Blueline, som er leverandør at IT-hardware til udfordrende miljøer.


Undervisning

Oplæg om brugertest og live træning i praktisk brugertest. AU Web og digitale medier.


UX-lead

UX lead på hold med designer med redesign til Region Midts intranet. Samarbejde med Klean Aarhus for Region Midt.


UX-lead

UX lead i redesign og restrukturering af digitaliser.dk. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Digitaliseringsstyrelsen.


Testleder og UX-lead

Testleder i brugertest og UX lead i arbejdet med tredje version af Statens Business Case. Samarbejde med Klean Kopenhagen for Digitaliseringsstyrelsen.


Wireframing

Wireframing af mobiludgaven af My Account-området på bilka.dk webstitet. Leveret gennem Klean Aarhus til Dansk Supermarked, bilka.dk.


UX-, design- og proceslead

UX- og proceslead i redesign af tredje version af folkekirkens intranet Din Digitale Arbejdsplads. Stort projekt med inddragelse af en lang række af brugertyper og andre interessenter. Samarbejde med Klean Aarhus for Folkekirkens IT.

jens@uxspecialisten.dk
+45 2275 9023
UXspecialisten
Jens Winther Kristensen