UX Specialisten

Konsulent i brugervenlighed og brugsoplevelse på web og i andet it.
Jens Winther Kristensen
UXspecialisten
v/Jens Winther Kristensen
Skovvejen 2A
8000 Aarhus C

CVR 28631375

UX Specialisten

Brugertest - den store pakke

Brugervenlighed kommer ikke af sig selv. Det er noget, der kontinuerligt skal arbejdes på. Og den eneste sikre måde at finde ud af, hvordan brugerne opfører sig på ens hjemmeside, i ens app eller hvor man nu ellers sender sine brugere hen, er ved at observere nogle af dem, mens de bruger løsningen.

Formål

Formålet med en brugertest er at:

 • Finde og sikre de dele af ens løsning, som arbejder for brugervenligheden.
 • Finde og udbedre de steder, hvor brugerne har problemer i ens løsning.
Når man ved det, bliver det meget nemmere at arbejde systematisk med at gøre løsningen mere robust, og få prioritere den løbende indsats, man ønsker at gøre for brugervenligheden.

Rationalet

Alternativet til at teste en løsning med rigtige brugere, er at man selv gætter på, hvad brugerne mon gør. Man kan sagtens selv have helt fine ideer om, hvad der kan være udfordrende for brugerne, og hvad de har nemt ved. Men det er lige så nemt at tage fejl. Typisk antager man, at brugerne tænker som man selv gør. Men det gør de ikke.

Du VED først, hvilke af dine egne forestillinger, der har reel betydning for brugerne, når nogen har observeret, hvad de faktisk gør, når de forsøger at bruge din løsning.

Uden brugertest er det mest sandsynligt, at man kommer til at bruge midlerne til arbejdet for brugervenlighed forkert. Når det handler om seriøs arbejde med brugervenlighed, findes der intet, der kan erstatte det at involvere rigtige brugere, ved at slippe dem løs i det, man har lavet..

Det får du

Som standard bliver resultatet af en brugertest leveret som en liste over observationer (både positive og negative) med angivelse af alvorlighed/betydning, og som udgangspunkt for hver med en anbefaling til, hvordan det kan udbedres, når der bliver fundet et problem.

Afleveringen foregår på et overdragelsesmøde af 1-2 timers varighed, hvor:

 • De vigtigste pointer bliver gennemgået.
 • Der bliver vist nogle eksempler på, hvad brugerne foretog sig til testen.
 • Der kan tages hul på en diskussion i forhold til, hvad der er af muligheder og begrænsninger i forhold til at håndtere løsningen af udfordringerne uden at sætte fordelene over styr.

Sådan foregår det

En brugertest efter tænke højt-metoden involverer, at vi:

 • Formulerer et sæt opgaver, som brugerne skal løse.
 • Rekrutterer 5-7 repræsentative brugere.
 • Mødes med brugerne og observerer dem forsøge at løse opgaverne mens man tager noter og optager, hvad de foretager sig.
 • Analyserer på noterne og optagelserne fra observationerne plus eventuelle andre målepunkter.
 • Samler og bearbejder indsigterne i en bruttoliste og trækker hovedpointerne ud.
 • Præsenterer resultatet for dem, som skal arbejde videre med dem, og diskutere mulige løsninger.
Alt i alt er der mere end en del at holde styr på i testprocessen. Det bedste resultat kommer helt sikkert fra den tester, som har prøvet det før.

Man kan supplere observationer og interviews med forskellige målinger så som “tid anvendt til at løse opgaven”, “forventet sværhed kontra oplevet sværhed”, “samlet indtryk af hele løsningen”, “grad af fortabthed” og en hel del flere. Denne slags målinger kræver dog som hovedregel, at man tester med mere end 5-7 brugere for at få pålidelige resultater.

Alle løsninger er individuelle

Selvom metoden til brugertest følger en velunderbygget standard, så er alle løsninger individuelle. Det vil brugertesten af løsningen derfor også blive. Omfanget af testen vil blandt andet afhænge af:

 • Hvor kompleks løsningen er.
 • Hvor mange dele af løsningen, der skal dækkes med brugertest.
 • Om det er nødvendigt at tage hensyn til flere forskellige brugersegmenter og/eller brugerscenarier.
 • I hvor høj grad testen kræver en speciel opsætning af løsningen (meningsfuld testdata).
 • Hvor krævende rekrutteringen af testbrugere er.
 • Hvor testen rent fysisk kan foregå (her kan der være krav i forhold til fortrolighed/sikkerhed).
 • Hvor aktiv du som løsningsejer selv kan være i processerne omkring testen.

Tidspunkt, omfang og "pris"

Man kan teste når som helst i udviklingsprocessen: Fra de tidligste stregtegninger på konceptet over mere eller mindre klikbare prototyper til den næsten færdige løsning.

Anbefalingen er dog klart at dele testene ud over processen frem for at vente til lige før launch af en løsning. Hvis du er drejet forkert et sted, vil du gerne vide det så tidligt som muligt, for det er typisk dyrere at finde og rette uhensigtsmæssigheder desto længere man er henne i processen.

Og det er ikke kun ved nyudvikling, det giver mening at teste med brugere. I kørende løsninger kan det have meget direkte effekter for forretningen at finde ud af, hvordan brugerne anvender - og ikke anvender - den løsning, man tilbyder dem.

Nogle brugertests kan afvikles på omkring 30 timer samlet. Andre kan ramme 80 timer, inden man kan begynde at trække konklusioner ud, og atter andre kræver måske flere testrunden og løber på den konto op over 100 timer. Som sagt er det individuelt, og derfor prissættes hvert testforløb individuelt efter forbrugt tid.

Kontakt

Jens Winther Kristensen - UXspecialisten Kontakt mig og hør nærmere:
UXspecialisten v/Jens Winther Kristensen
Telefon: +45 2275 9023
Email: jens@uxspecialisten.dk

jens@uxspecialisten.dk
+45 2275 9023
UXspecialisten
Jens Winther Kristensen