UX Specialisten

Konsulent i brugervenlighed og brugsoplevelse på web og i andet it.
Jens Winther Kristensen
UXspecialisten
v/Jens Winther Kristensen
Skovvejen 2A
8000 Aarhus C

CVR 28631375

UX Specialisten

Rammer du din brugers behov?

Ved at undersøge matchet mellem dit digitale produkt og uvildige brugere, tager du ubekendte ud af ligningen, og gør din investering mindre risikofyldt.

Formål

Du vil gerne sikres mod en fejlinvestering i en digital løsning. Og dine brugere vil gerne sikres mod at spilde tid og penge på noget, som de ikke oplever, de får værdi af. Det er derfor, det er interessant, at bruge lidt krudt på at se nærmere på matchet mellem dine antagelser om dine brugere, og så deres oplevelse af situationen..

Din digitale løsning kommer aldrig op at flyve, hvis den ikke løser noget, som dine brugere selv oplever som et behov, og på en måde som de kan se værdien af. Så hvis du ikke gør en indsats for at afklare det, inden du investerer midler i udviklingen, så beder du selv om problemer.

Antagelser er tit for usikre

Fortvivlende mange, og også ret store, digitale projekter er sat i gang på alt for løse antagelser, og det er meget tit sikker spild af tid og penge. Helt klassiske fejlantagelser i selv meget store digitale projekter er for eksempel at:

  • Dine brugere tænker ligesom dig. Det gør de ikke.
  • Du ved præcist, hvad der er, der er den største udfordring for dine brugere.
  • Det du selv synes er helt åbenlyst, er nemt at forstå for andre
  • Det er vigtigt for brugerne at det er præcist din løsning, de bruger.
  • Dine bruger ikke har andet at tage sig til, end at sidde og klikke rundt i din (eller nogen andres) løsning.

Se lige dig selv i øjnene. Er du på vej i den retning? Så stop op en gang og overvej, om vi ikke lige skal tage en snak. Det handler ikke om at skyde gode ideer ned. Det handler om at give gode ideer en reel chance.

Her ligger guldet

Brugerinddragelse på dette niveau handler om at få lokaliseret og underbygget, hvad det reelt er, der er noget værd for kunderne i det digitale produkt, som du har eller er i gang med at investere i. Det er simpelthen her guldet ligger. Og hvis du ikke kan pege på det med en vis troværdighed, så udvikler du reelt med hovedet under armen. Og når du godt kan pege på det, kan du tage de rigtige beslutninger og bliver meget sværere at udkonkurrere.

Metoder

Der er forskellige metoder i værktøjskassen til at få valideret sin ide op mod dem, som skal bruge den, og nede bag ved det ligger der selvfølgelig en betydelig ballast i form af erfaringer fra andre projekter. Men eksempler på metoder kunne være:

  • Interviews med repræsentative, uvildige brugere er altid en god start.
  • Brugertest af prototyper og skitser giver også godt feedback.
  • Brugertest med konkurrerende produkter kan også give vigtige indsigter.
  • Spørgeskemaer i forskellige former er gode, hvis der skal mere kvantitet på grundlaget for ens beslutninger.
  • Og der er mere...

Indsigter om brugere kan formidles på mange måder. Man kan godt arbejde med meget polerede “personaer”, men min erfaring er, at det tit er at overgøre det. det er ofte tilstrækkeligt at identificere typerne af brugere efter deres forudsætninger og den kontekst de befinder sig i, og så formulere krav og ideer til løsningen dér fra.

Pointen er, at det er vigtigt at tænke meget pragmatisk i forhold til, hvad indsigter skal bruges til. Store glittede standard-rapporter ender tit som glemte, ulæste PDF’er i obskure mapper på folks computere. Det er jeg ikke interesseret i at levere. Men hvad der passer til lige netop din situation afhænger af, hvordan den er skruet sammen.

Omfang og pris

Investeringen i på den her måde at undersøge matchet mellem bruger og løsning skal selvfølgelig holdes op imod dels de forventede udviklingsomkostninger og så dels den forventede gevinst ved at brugerne anvender (og evt. køber) løsningen, når den er i luften. Men også op imod den risiko det er kun at bygge på antagelser.

Timeprisen er som udgangspunkt kr. 1.100 + moms. I nogle projekter er det nok med 20-30 timers indsats til en overordnet afklaring/verificering typisk med interviews. I andre bliver det mere omstændeligt, og så skal der flere timer til, for eksempel 80, 100 eller mere.

Det omstændelige kan for for eksempel bestå i at når løsninger er stor, at antagelserne er mange, at der er stor spredning i typerne af brugere eller brugsscenarierne, at der er lav tolerance for fejl, eller at løsningen bare i det hele taget er meget kompleks.

Hvad der er rigtigt i Jeres situation, må vi tale os frem til.

Kontakt

Jens Winther Kristensen - UXspecialisten Kontakt mig og hør nærmere:
UXspecialisten v/Jens Winther Kristensen
Telefon: +45 2275 9023
Email: jens@uxspecialisten.dk

jens@uxspecialisten.dk
+45 2275 9023
UXspecialisten
Jens Winther Kristensen